Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Redigere låssystemets rapporttekster

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer standard rapporttekster i iLOQ Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Rediger informasjon om låssystem.

   
 2. Velg Rapporttekster i området Visninger.
 3. Velg den ønskede rapporten på rullegardinmenyen Rapport.
 4. Velg det ønskede rapportspråket ved å klikke på det relevante flaggikonet.
 5. Rapportteksten åpnes i redigeringsvisningen.
 6. Rediger rapportteksten.

  Redigeringsprogrammets kontroller vil være velkjente fra andre tekstredigeringsprogrammer.

  Du kan bruke låssystemets spesifikke variabler i teksten ved å klikke på knappen Legg til feltfield.

  Variablene legger dynamisk til informasjon fra systemet til stedet der variabelen benyttes. Variablene er som følger:

  • Låssystemets navn — Denne variabelen legger til låssystemets navn i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!LGDescription].
  • Navn på låssystem og eiendom — Denne variabelen legger til i rapporten låssystemets navn og navnet på eiendommen som nøkkelen tilhører. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som[!LGDescriptionAndRealEstate].
  • Navnet på personen — Denne variabelen viser navnet på personen relatert til nøkkelen i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!PersonName].
  • Navnet på personen og ID — Denne variabelen legger til navnet og ID-nummeret til personen i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!PersonNameAndPersonCode].
  • Selskap/avdeling — Denne variabelen legger til navnet på selskapet/avdelingen som personen tilhører, i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!CompanyName].
  • Pålogget bruker — Denne variabelen legger til navnet på den påloggede brukeren i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!UserName].
  • Beskrivelse av nøkkelen — Denne variabelen legger til beskrivelse av nøkkelen i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!Description].
  • Nøkkelmerke — Denne variabelen legger til merket til nøkkelen i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!Stamp].
  • Nøkkelens RFID-brikkenummer — Denne variabelen legger til nøkkelens RFID-brikkenummer i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!TagKey].
  • Rom_ID — Denne variabelen legger til nøkkelens serienummer i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!Rom_ID].
  • Dato — Denne variabelen legger den aktuelle datoen til i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!Date]
  • Nøkkelens PIN-kode — Denne variabelen legger til nøkkelens PIN-kode i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!AccessCode].
  • Signatur — Denne variabelen legger til et felt for et bilde av en digital signatur i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!SignatureImage].
 7. Mens du redigerer, kan du trykke på knappen Avbryt for å angre på ulagrede endringer. Hvis du ikke er tilfreds med endringene du har lagret i rapporten, kan du når som helst trykke på Tilbakestill rapport til standard for å gjenopprette standardrapporten.
 8. Velg Lagre og lukk.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket