Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Legge til nøkler til låser

           

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til nøkler til de valgte låsene i iLOQ Manager.

Når du legger til nøkler til låser, må du typisk legge til for eksempel flere leilighetsspesifikke eller kontorspesifikke nøkler for et stort antall låser i distribusjonsfasen. Ikke bruk denne funksjonen til å legge til enkeltlåser.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

 2. Velg låsene som du vil opprette nøklene for.
 3. Høyreklikk på en av de valgte låsene.
 4. Velg Opprett nøkler for låser.
 5. Velg Legg nøkler til låser.
  Veiviseren Legg til nøkler til låser.
 6. Velg Legg nøkler til låser.
 7. Velg tilgangsrettigheter for nøkkelen.
  Merk:

  Individuelle, låsspesifikke tilgangsrettigheter vil bli definert automatisk. Ikke velg individuelle tilgangsrettigheter.

  1. Velg den ønskede tilgangsrettigheten på listen til venstre.
  2. Du kan styre valget av tilgangsrettigheter med piltastene slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.
 8. Velg Neste.
 9. Velg Rediger nøkkelens tidsprofiler.
 10. Definer nøkkelens gyldighet og tidsprofiler.

  Alternativene er:

  • Startdato — Denne verdien definerer startdatoen og starttidspunktet for nøkkelens gyldighet, det vil si at nøkkelen blir operativ på dette tidspunktet.

  • Sluttdato — Denne verdien definerer sluttdatoen og sluttidspunktet for nøkkelens gyldighet, det vil si at nøkkelen slutter å være operativ på dette tidspunktet.

  • Frakoblet utløpstid— Alternativene er:
   • I bruk — Er Frakoblet utløpstid i bruk eller ikke.

   • dager / timer / minutter

    • I tilfelle nøkkelfob:

     Som standard er en nøkkelfob en frakoblet enhet. I dette henseende er den frakoblede utløpstiden nøkkelfobens gyldighetstid.

     Men hvis en nøkkelfob får en servertilkobling, tilbakestilles den frakoblede utløpstiden. En nøkkelfob får en fjern servertilkobling trådløst ved å bruke applikasjonen iLOQ FobApp.

    • I tilfelle telefonnøkkel:

     Hvis telefonen mister forbindelsen til mobiltelefonnettverket, begynner frakoblet utløpstid å løpe. Når denne tiden er utløpt, er telefonnøkkelen ikke lenger gyldig.

  • Tidsprofiler ikke i bruk — Hvis du velger denne radioknappen, bruker nøkkelen ikke noen tidsprofiler.

  • Velg tidsprofiler for nøkkelen — Hvis du velger denne radioknappen, bruker nøkkelen tidsprofiler.

   Velg den ønskede tidsprofilen på listen til venstre.

   Du kan styre valget av tidsprofiler med piltastene slik:

   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.

   Hvis du har valgt:

   • en fast tidsprofil, kan du se innholdet i området til høyre.

   • en redigerbar tidsprofil, kan du se og redigere innholdet for denne spesielle nøkkelen i området til høyre.

 11. Velg Neste.
 12. Velg:
  • Antall nøkler som skal opprettes for hver valgt lås på rullegardinmenyen Nøkler som skal opprettes per lås.
  • Navneskjemaet for nøklene som skal opprettes på rullegardinmenyen Navngi nøkler som skal opprettes i henhold til.
  • Om nødvendig skriver du inn et tillegg som skal legges til de opprettede nøkkelnavnene i feltet Tillegg som skal legges til navnet.
 13. Velg Neste.
 14. Velg fremgangsmåte.
  Alternativene er:
  • La låsene stå på planleggingsstatus — Velg La låsene stå på planleggingsstatus hvis du vil la låsen stå på planleggingsstatus og fortsette å planlegge låssystemet uten for eksempel å programmere noen fysiske låser.
  • Bestille nøkkel — Nøkler må bestilles før de kan programmeres. Bestilling oppretter en programmeringsoppgave for nøkkelen for senere programmering. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Nøkler og Bestille nøkler.
  • Bestille og programmere nøkkel — Velg Bestille og programmere nøkkel for å bestille en programmeringsoppgave og programmere nøklene med en gang. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Programmere nøkler.
 15. Velg Neste.
 16. Det vises en kort beskrivelse.
 17. Følg veiviseren til slutten av fremgangsmåten.
           

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket