Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Vise egenskaper for kalenderkontrollerte dører

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser egenskapene til en kalenderkontrollert dør i iLOQ Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Kalender-kontrollerte dører.
 2. Dobbeltklikk på den valgte døren.

  Kategoriene er:

  • Grunnleggende informasjon — Feltene er:

   • Nettverksmodulens navn — Dette feltet viser navnet på nettverksmodulen som dørmodulen er koblet til.

   • Dørens navn — Navnet på den kalenderkontrollerte døren.

   • Relénummer — Nummeret på utgangsreleet som denne kalenderkontrollerte døren kontrollerer.

   • Dørmodulens serienummer — Serienummeret til dørmodulen.

   • Informasjonen nedenfor viser til informasjon om låsen hvis dørmodulen er programmert som en lås, og den kontrollerer samme relé som kalenderen.

    • Plassering — Denne kolonnen viser informasjon om låsens plassering.

    • Lås til — Denne kolonnen viser informasjon om hva låsen går til.

    • Dørmodulens serienummer — Låsens serienummer, det vil si dørmodulens.

   • Relétype — Denne verdien er alltid Relé.

  • Kalendere — Denne kategorien viser kalendrene tilknyttet for å kontrollere døren. Kolonnene er:

   • Kalenderens navn — Navnet på kalendrene tilknyttet for å kontrollere døren.

  • Type — Denne kolonnen viser kalendertypen . Se Kalenderkontrollerte dører.

  • Låsen — Denne kategorien inneholder informasjon om låsen hvis dørmodulen er programmert som en lås.

  • Dørens hendelseslogg — Denne kategorien viser hendelsesloggen for det kalenderkontrollerte dørreleet. Kolonnene er:

   • Register — Det konsekutive hendelsesnummeret. De mulige registernumrene for logghendelsene viser til hendelsesnumrene i låsens hendelseslogg.

   • Tidspunkt — Tidspunktet da hendelsen fant sted.

   • Hendelsestype — Typen hendelse.

   • Varighet — Kalenderkontrollens varighet.

   • Kilde — Den kontrollerende kilden, som f.eks. et kalendernavn eller låsens plassering.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket