Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Legge til kalender for bruk av PIN-koder

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til kalender for bruk av PIN-koder i iLOQ Manager.

Du må aktivere denne funksjonen under "innstillinger" først. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Redigere låssystemets innstillinger.

Releér må aktiveres før man kan koble en kalender mot de. Se 

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Kalendere.
 2. Høyreklikk i rutenettvisningen og velg Legg til.
  Veiviseren Legge til kalender åpnes.
 3. Velg Legg til PIN-kode kalender.
 4. Gi kalenderen et navn.

  Bruk et navn som beskriver kalenderens funksjoner, som f.eks. PIN-kodetider for inngangsdører.

 5. Legg eventuell til en beskrivelse for kalenderen. Trykk Neste>>.
 6. Om du benytter sonefunksjonen velger du nå hvilken sone kalenderen skal legges i. Trykk Neste>>.
 7. Om du benytter eiendomsfunksjonen velger du nå hvilken eiendom kalenderen skal legges i. Trykk Neste>>.
 8. Trykk Klar
 9. Trykk Lukk
 10. Merk kalenderen du har opprettet, høyreklikk og velg Rediger kalenderkontrollene.
 11. Velg tidspunktet når PIN-kode kalenderen skal gjelde ved å markere det tidsrommet.
 12. Høyreklikk det merkede området og velg Legg til kontroll.

  Legg til kontrollopplysningene slik:

  • Objekt — Navnet på kalenderen du redigerer.

  • Beskrivelse — Lag eventuelt en beskrivelse av kontrollen i dette feltet.

  • Kontrollen starter — Oppgi starttidspunkt for kontrollen i dette feltet. Det du valgte på forrige side er det som er definert. Sjekk at det er riktig eller gjør endringer.

  • Kontrollen slutter — Oppgi sluttidspunkt for kontrollen i dette feltet. Det du valgte på forrige side er det som er definert. Sjekk at det er riktig eller gjør endringer.

  • Opprett kontrollsekvens — Hvis du velger denne avkrysningsruten, kan du opprette en repeterende kontrollsekvens. Legg til kontrollsekvensopplysninger slik:

   • Gjenta kontroll— Velg hvor ofte kontrollsekvensen skal gjentas i denne rullegardinmenyen. Alternativene er:
    • Hver uke — Hvis du velger Hver uke, vil kontrollen bli gjentatt hver uke på det definerte tidspunktet. Bruk avkrysningsrutene for ukedager til å velge ukedagene da kontrollen skal gjentas. 
    • Hver måned — Hvis du velger Hver måned, vil kontrollen bli gjentatt en gang i måneden på definert dato og tidspunkt. Hvis du for eksempel har valgt 10. mai 06:00 som verdi for Første kontroll starter og 10. mai 22:00 som verdi for Første kontroll slutter, vil kontrollen kjøres hver tiende dag i måneden mellom 06:00 og 22:00.
    • Hvert år — Hvis du velger Hvert år, gjentas kontrollen en gang i året på definert dato og tidspunkt. Hvis du for eksempel har valgt 10. mai 06:00 som verdi for Første kontroll starter og 10. mai 22:00 som verdi for Første kontroll slutter, kjøres kontrollen hver 10. mai hvert år mellom 06:00 og 22:00.
  • Som standard vil kontrollsekvensen kjøre i det uendelige (ingen sluttdato). Hvis du vil definere en sluttdato for sekvensen, velger du Sluttdato i rullegardinlisten Kontrollsekvens slutter og definerer sluttdatoen i datofeltet.

 13. Velg OK.
 14. Hvis du ønsker å legge til flere tider, kan du nå markere et nytt tidsrom og gjenta punkt 12 til 13.
 15. Velg Lukk.

Koble kalenderen mot dørmodulens relé

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket