Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Legge til en direkte kontroll i en kalender

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til en direkte kontroll i en kalender på iLOQ Manager.

Tips:

Du kan også styre dørkontrollkalendere knyttet til en dør direkte ved å dobbeltklikke på den kalenderkontrollerte døren i visningen for kalenderkontrollerte dører.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Kalendere.
 2. Dobbeltklikk på dørkontrollkalenderen der du vil legge til kontrollen.
 3. Velg tidspunktet for kontrollen ved å male det med musen.
 4. Høyreklikk det malte området og velg Legg til kontroll.

  Legg til kontrollopplysningene slik:

  • Mål — Navnet på kalenderen du redigerer.

  • Beskrivelse — Lag eventuelt en beskrivelse av kontrollen i dette feltet.

  • Kontrollen begynner — Oppgi et starttidspunkt for kontrollen i dette feltet.

  • Kontrollen slutter — Oppgi et sluttidspunkt for kontrollen i dette feltet.

  • Opprette kontrollsekvens — Hvis du velger denne avkrysningsruten, kan du opprette en repeterende kontrollsekvens. Legg til kontrollsekvensopplysninger slik:

   • Gjenta kontroll — Velg hvor ofte relésekvensen skal gjentas i denne rullegardinmenyen. Alternativene er:
    • Hver uke — Hvis du velger Hver uke, vil kontrollen bli gjentatt hver uke på det definerte tidspunktet. Bruk avkrysningsrutene for ukedager til å velge ukedagene da kontrollen skal gjentas. Du må også definere kontrollsekvensens sluttkriterier.
    • Hver måned — Hvis du velger Hver måned, vil kontrollen bli gjentatt en gang i måneden på definert dato og tidspunkt. Hvis du for eksempel har valgt 10. mai 06:00 som verdi for Første kontroll starter og 10. mai 22:00 som verdi for Første kontroll slutter, vil kontrollen kjøres hver tiende dag i måneden mellom 06:00 og 22:00.
    • Hvert år — Hvis du velger Hvert år, gjentas kontrollen en gang i året på definert dato og tidspunkt. Hvis du for eksempel har valgt 10. mai 06:00 som verdi for Første kontroll starter og 10. mai 22:00 som verdi for Første kontroll slutter, kjøres kontrollen hver 10. mai vert år mellom 06:00 og 22:00.
  • Som standard vil kontrollsekvensen kjøre i det uendelige. Hvis du vil definere en sluttdato for sekvensen, velger du Sluttdato på rullegardinlisten Kontrollsekvens slutter og definerer sluttdatoen i datofeltet.

 5. Velg OK.
 6. Velg Lagre.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket