Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Bla gjennom overvåkede dører

Dette avsnittet beskriver hvordan du blar gjennom overvåkede dører i iLOQ Manager.

Du kan overvåke den fysiske statusen til en overvåket dør.

Gå frem slik.

Velg Tilleggsopplysninger > Overvåkede dører.

Statusene for overvåkede dører hentes fra dørene og vises i visningen Overvåkede dører. Dørenes statuser oppdateres automatisk på skjermen. Men i tilfelle feil oppdateres ikke dørstatusen umiddelbart og automatisk på skjermen. For å sikre at du har de ferskeste dataene, trykker du på knappen Oppdater slik at statusene hentes på nytt. Hvis det er feil på en dør, kan statusen til døren ikke hentes, og den vises ikke på den oppdaterte listen.

Kolonnene er:

  • Dørnavn — Navnet på den overvåkede døren.

  • Siste status — Siste status for den overvåkede døren.

  • Status oppdatert — Tidspunktet da den siste statusen ble hentet fra den overvåkede døren.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket