Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Vise egenskapene til en overvåket dør

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser egenskapene til en overvåket dør i iLOQ Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Overvåkede dører.
 2. Dobbeltklikk på den valgte døren.

  Kategoriene er:

  • Grunnleggende informasjon — Feltene er:

   • Nettverksmodulens navn — Dette feltet viser navnet på nettverksmodulen som dørmodulen er koblet til.

   • Dørens navn — Navnet på den overvåkede døren.

   • Relénummer — Nummeret på tilførselen som dørens kontakt er koblet til.

   • Dørmodulens serienummer — Serienummeret til dørmodulen som dørens kontakt er koblet til.

   • Relétype — Denne verdien er alltid Svitsj.

  • Dørens hendelseslogg — Denne kategorien viser hendelsesloggen for den overvåkede døren. Kolonnene er:

   • Register — Det konsekutive hendelsesnummeret.

   • Tidspunkt — Tidspunktet da hendelsen fant sted.

   • Hendelsestype — Typen hendelse.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket