Administrere store systemer over forskjellige tidssoner

Generell informasjon om effekten ved bruken av et iLOQ system over forskjellige tidssoner.


Administrator på låsesystemet må forstå at tidsbegrensninger fungerer i henhold til tidssonen som er definert under innstillinger for låssystemet. Hvis administrator (bruker) definerer tidsbegrensninger og befinner seg i en annen tidssone, må brukeren manuelt kalkulere tidsdifferansen i tidsbegrensningen.

 

Eksempel – Global demo

Tidssone: UTC +1

Bruker lokalisert i Finland: UTC +2

Nøkkelens sluttdato er satt til  “idag” kl. 13:00

Ser man på begrensningen fra en PC i Finland: Sluttdato er “idag” kl. 13:00, MEN loggen viser nøkkeladgang kl. 13:03, 13:15,…

Ser man på begrensningen fra en PC i Sverige: Sluttdato er “idag” kl 13:00, MEN loggen viser nøkkeladgang kl. 12:03, 12:15,…


En videre bemerkning, vær forsiktig for å endre tidssone i et stort system. Alle låser må oppdateres etter en endring. 

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.