Open navigation

Aktivere en ny telefonnøkkel

Dette avsnittet beskriver hvordan du begynner å bruke en ny telefonnøkkel med iLOQ S50 App.

Når låssystemets administrator oppretter en telefonnøkkel for deg, får du en registreringsmelding via SMS med en lenke til telefonnøkkelen. Hvis du ikke har mottatt registreringsmeldingen, kan du ikke begynne å bruke den nye telefonnøkkelen på iLOQ S50 App. I dette tilfellet må du kontakte låssystemets administrator.

Merk:

Registreringsmeldingen er gyldig i 120 timer. Hvis du ikke registrerer telefonnøkkelen innen 120 timer, må administratoren sende en ny registreringsmelding til deg. Du må benytte telefonens standard SMS tjeneste!

Hvis du har mottatt registreringsmeldingen, går du frem slik:

 1. Åpne registreringsmeldingen som er sendt via SMS. Avsender er iLOQ.

  PS! Hvis du allerede har installert iLOQ S50 App, fortsetter du fra trinn 6.

 2. Klikk på aktiveringslenken som fører til en iLOQ-nettside der du kan finne aktiveringsinstruksjoner og en lenke for å laste ned iLOQ S50 App til Android, iPhone og Huawei.
  Viktig:

  På nettleservalget på den mobile enheten velger du den nettleseren du liker best og velger Bare en gang. IKKE velg Alltid, da dette alternativet senere ville hindre iLOQ-appen i å bruke registreringslenken.

 3. Velg Klikk her for å laste ned iLOQ S50-appen for å åpne Google Play, App Store eller Huawei Gallery.
 4. Velg Installer for å installere iLOQ S50 App.
 5. Åpne iLOQ S50 App.
 6. Les sluttbrukerens lisensavtale og retningslinjene for personvern.

  Du kan også finne sluttbrukerens lisensavtale og retningslinjer for personvern på:

  Trykk på Tilbake-knappen på mobilenheten for å komme tilbake til iLOQ S50 App.

 7. Velg SAMTYKK OG FORTSETTiLOQ S50 App.

  Korte instruksjoner om bruken vises. Sveip gjennom skjermbildene for å komme til appen.

 8. Velg KOM I GANG.
 9. Velg OK hvis telefonen ber om tillatelser om å bruke kontakter etc.

      Applikasjonen må få tilgang til å lese produksjonsdata fra den mobile enheten og SIM-kortet og bruke dem som del     av dens interne sikkerhetsmekanismer. Applikasjonen vil ikke starte eller styre noen telefonsamtaler.

 10. Tillat tillatelsen ved å velge TILLAT.

  Nå er applikasjonen installert, men ikke registrert ennå.

  Trykk på OK når du får meldingen Ikke registrert. Applikasjonen lukkes.

 11. Åpne registreringsmeldingen (SMS) på nytt.
 12. Når du trykker på lenken i registreringsmeldingen vil du få opp valg om å åpne med iLOQ-applikasjonen. Velg dette.

  Deling av en lenke fra en tekstmelding med en app skjer på forskjellige måter avhengig av hvilken mobilenhetmodell du har. På noen mobilenhetmodeller må du klikke på lenken for å åpne en liste med applikasjoner. Velg iLOQ S50 App fra listen. På andre mobilenhetmodeller må du holde lenge på lenken for å åpne denne listen. For å få hjelp til å dele en lenke med en app må du henvende deg til produsenten av mobilenheten din.

 13. Du vil nå få tilsendt en kode som må legges inn i appen. 

 14. Du har nå fått din nye telefonnøkkel.
 15. Velg OK.

  Vent til mobilenheten får nøkkelen fra serveren.

  Navnet på låssystemet vil dukke opp nederst i appen. Det betyr at registreringen var vellykket.


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.