Open navigation

Innføring i FobApp

Med FobApp kan du:

  • Se informasjon om nøkkel-Foben, som for eksempel nøkkel-Fobens etikett, serienummer og batterinivå.

  • Etablere en BLE-forbindelse fra en mobil enhet til nøkkel-Fober som er innenfor kommunikasjonsradiusen. Når forbindelsen er etablert, kommuniserer nøkkel-Foben med iLOQ-skyen via den mobile enheten og kontrollerer om det er oppdateringer som venter. Hvis det er, henter nøkkel-Foben oppdateringene fra serveren.

Appen må ikke pares med nøkkel-Foben eller registrert på noen måte. Appen brukes bare for å dele mobilenhetens internettforbindelse til nøkkelfoben slik at nøkkelfoben kan kommunisere med iLOQ-skyen i relasjon til oppdateringene.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.