Open navigation

Oppdatere nøkkelfoben med iLOQ S50 FobApp

Dette avsnittet beskriver hvordan du oppdaterer nøkkelfoben med FobApp.

Merk:

Bluetooth-forbindelsen må være på på mobiltelefonen for å kunne bruke FobApp.

Gå frem slik.

 1. Installer FobApp fra den relevante applikasjonsbutikken i henhold til ditt operativsystem.
 2. Åpne appen.
 3. Vent til nøkkelfobens merke vises på listen NØKKELFOBER I NÆRHETEN.

  Dette kan ta ca. 15 sekunder.

  Listen NØKKELFOBER I NÆRHETEN viser alle nøkkelfobene som er innenfor den mobile enhetens BLE kommunikasjonsradius.

  Merk:

  Bare nøkkelfober som er programmert til et låssystem, er synlige. Uprogrammerte nøkkelfober er i fabrikkstatus og ikke tilgjengelige for tilkobling.

 4. Velg nøkkelfoben som skal oppdateres fra listen.

  Du kan kjenne igjen din egen nøkkelfob på merket.

  Den valgte nøkkelfoben vises på listen MINE NØKKELFOBER.

 5. Dunk på nøkkelfobens ikon for å oppdatere en.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.