Open navigation

Legge til adgangsrettigheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til adgangsrettigheter i systemets distribusjonsfase.

I denne fasen definerer du adgangsrettighetsgruppene, som f.eks.:

 • Master
 • Renholder
 • Vedlikehold

De felles adgangsrettighetene legges i denne fasen til slik at du kan velge adgangsrettighetene når du legger til låsene i senere faser.

Gå frem slik.

 1. Velg Adgangsrettigheter.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur: Legge til adgangsrettighetsgrupper
  Legge til tilgangsrettighetsgrupper
 2. Fyll ut feltene slik:
  • Adgangsrettighetsinformasjon

   • Navn — Navn på adgangsrettighetsgruppen.

   • Beskrivelse — Gi en beskrivelse av adgangsrettighetsgruppen. For eksempel "Adgang til alle lokaler".

    Tips:

    Den første adgangsrettigheten er typisk for alle lokalene og kalles for eksempel "Masteradgang".

  • Betinget adgangsrettighet

   • Betinget adgang aktive — Velg hvis du vil at adgangsrettighetsgruppen skal være betinget.

    Ønsker du flere opplysninger, kan du se Adgangsrettigheter.

   • Beskrivelse — Gi en beskrivelse av den betingede adgangsrettighetsgruppen.

  • Standard oppsett

   • Legge til nye låser som standard — Velg om adgangsrettigheten standardmessig skal legges til nye låser.

   • Legge til nøkler til leilighet — Velg om adgangsrettigheter standardmessig skal legges til nøkler til leilighet.

 3. Velg Legge til adgangsrettighet for å legge til flere adgangsrettighetsgrupper.

  De tilføyde adgangsrettighetsgruppene er listet opp på listen Tilføyde adgangsrettighetere, der du også kan redigere dem.

 4. Velg Neste.

  Fortsett fra neste distribusjonstrinn.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.