Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Legge til adgangsrettigheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til adgangsrettigheter i systemets distribusjonsfase.

I denne fasen definerer du adgangsrettighetsgruppene, som f.eks.:

 • Master
 • Renholder
 • Vedlikehold

De felles adgangsrettighetene legges i denne fasen til slik at du kan velge adgangsrettighetene når du legger til låsene i senere faser.

Gå frem slik.

 1. Velg Adgangsrettigheter.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur: Legge til adgangsrettighetsgrupper
  Legge til tilgangsrettighetsgrupper
 2. Fyll ut feltene slik:
  • Adgangsrettighetsinformasjon

   • Navn — Navn på adgangsrettighetsgruppen.

   • Beskrivelse — Gi en beskrivelse av adgangsrettighetsgruppen. For eksempel "Adgang til alle lokaler".

    Tips:

    Den første adgangsrettigheten er typisk for alle lokalene og kalles for eksempel "Masteradgang".

  • Betinget adgangsrettighet

   • Betinget adgang aktive — Velg hvis du vil at adgangsrettighetsgruppen skal være betinget.

    Ønsker du flere opplysninger, kan du se Adgangsrettigheter.

   • Beskrivelse — Gi en beskrivelse av den betingede adgangsrettighetsgruppen.

  • Standard oppsett

   • Legge til nye låser som standard — Velg om adgangsrettigheten standardmessig skal legges til nye låser.

   • Legge til nøkler til leilighet — Velg om adgangsrettigheter standardmessig skal legges til nøkler til leilighet.

 3. Velg Legge til adgangsrettighet for å legge til flere adgangsrettighetsgrupper.

  De tilføyde adgangsrettighetsgruppene er listet opp på listen Tilføyde adgangsrettighetere, der du også kan redigere dem.

 4. Velg Neste.

  Fortsett fra neste distribusjonstrinn.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket