Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Legge til låser for leiligheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til låser for leiligheter i systemet.

I denne fasen legger du til:

 • Grunnleggende låsdata
 • Andre låsdata
 • Adgangsrettigheter

Visningene for de grunnleggende dataene og andre data brukes til å oppgi data for låsen selv, og visningen for adgangsrettigheter brukes til å definere adgangsrettighetene for de genererte låsene. Da låsene genereres innenfor en kontrollert prosess, genereres låsspesifikke adgangsrettigheter automatisk.

Denne fasen kjøres bare en gang. Du blir bedt om informasjonen som kreves for å generere låsene, og alle låsene genereres automatisk og får stå med statusen bestilt.

Gå frem slik.

 1. Velg Legg til låser: grunnleggende data.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur: Legge til låser for leiligheter - grunnleggende data
  Legge til låser for leiligheter - grunnleggende data

  Oppgi grunnleggende informasjon slik:

  • Adkomstretning Adkomstretning viser til retningen som låsen vil bli åpnet fra hvis døren er utstyrt med dobbeltsidig lås.

  • LåssylinderLåssylinder viser til låssylindertypen. Velg type fra rullegardinlisten, eller legg inn typen manuelt.

  • Klokke installert — Velg Klokke installert hvis det er en klokkekrets i låsen. Hvis den valgte Låssylinderen inneholder en klokke, vil Klokke installert bli valgt automatisk.

  • Låstype — Velg om Låstypen er:

   • D5 normal, låsen er en lås uten nettilknytning.

   • S5, låsen er en S5-lås.

   • S5 Online, låsen er en S5 lås koblet til en nettverksmodul.

    Hvis låstypen er S5 Online, må du også velge om systemet automatisk skal loggføre hendelser fra låsen eller ikke ved å krysse av Lagre loggføringer automatisk.

   • S50 normal, låsen er en nettbasert S50-lås.

  • Låsen loggfører — Velg om låsen skal loggføre eller ikke.

  • Tillat API-adgangsrettigheter — Kryss av Tillat API-adgangsrettigheter for å tillate at Application Programming Interface (API) får adgangsrettigheter for låsen.

 2. Velg Neste.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur: Legge til låser for leiligheter - andre data
  Legge til låser for leiligheter - andre data

  Oppgi annen informasjon slik:

  • DørtypeDørtype viser til den dørtypen som låsen blir montert på.
  • Låsbeslag Låsbeslag viser til beslag som omgir nøkkelhullet på døren.
  • Låskasse Låskasse viser til låskassens modell.
  • SylinderforlengerSylinderforlenger viser til forlengelsen som vil bli lagt til den nye låsen.
  • Dørtykkelse (mm)Dørtykkelse angir tykkelsen på døren som låsen vil bli montert på.
  • Backset dybde (mm)Backset dybde (mm) viser dybden til låskassen.
  • Slagretning Slagretning angir dørens åpningsretning.
  • MerknadMerknad viser til mer informasjon om låsen eller døren.
  • Annet utstyrAnnet utstyr viser til annet utstyr knyttet til låsen eller døren.
  • Betinget adgang — Denne avkrysningsboksen angir om låsen er forbundet med en enhet som kontrollerer betinget adgang.
  • Beskrivelse av betinget adgang — Legg en beskrivelse av den betingede adgangen til i dette feltet. Du kan for eksempel beskrive enheten som kontrollerer den betingede adgangen.
 3. Velg Neste.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur: Legge til låser for leiligheter - adgangsrettigheter
  Legger til låser for leiligheter - tilgangsrettigheter

  Oppgi informasjon om adgangsrettigheter slik:

  Standard adgangsrettighet for låsen legges automatisk til.

  1. Velg den ønskede adgangsrettigheten på listen til venstre.
  2. Du kan styre valget av adgangsrettighet slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.
 4. Velg Neste.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur: Legge til låser for leiligheter - låser som skal opprettes
  Legger til låser for leiligheter - låser som skal opprettes

  Se listen med låser som skal legges til.

 5. Velg Neste.

  Fortsett fra neste distribusjonstrinn.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket