Select your region or visit global site

Brukerstøtte

Distribusjonsveileder

  • Legge til administratorer
  • Programmering av lås
  • Programmering av nøkler
  • Vis sammendrag
  • Distribuering for tjenestenæringen
  • Legge til første Token og og knytte det til en bruker
  • Legge til bruker med administrative rettigheter
  • Legg til flere Token og knytte dem til brukere
  • Innlogging med et token påkrevd
  • Legge til plantegninger