Select your region or visit global site

Brukerstøtte
  • Hvordan vet jeg om en Token er programmert eller tom i iLOQ S10?
  • Jeg klarer ikke å installere P10S.10 driveren. Installasjon av S10 programmeringsenhetsdriver feilet.
  • Har alle ovale (C10S.1x) låser tilkoblingsmuligheter for klokke / online / betinget versjon?
  • Programmeringsenheten feiler når den skal hente ut logg fra lås.
  • Hvor mange S10 låser kan jeg hente logg fra med programmeringsenheten?
  • Får ikke logget inn i iLOQ S10 systemet selv om programmeringsenheten er tilkoblet PC og brukernavn og passord er riktig
  • Programmering av lås feilet og viser rødt lys. Hva gjør jeg?
  • Programmeringer av iLOQ S10 nøkkel feilet. Hva gjør jeg?
  • Minnet på iLOQ programmeringsenheten er fullt. Hva gjør jeg?