Select your region or visit global site

Brukerstøtte

Generelle spørsmål og svar

  • Hvordan åpner jeg et nytt låssystem / lisens?
  • Låsen kan ikke programmeres - feil lås.
  • Er iLOQ S10 og S5 nøkler kompatible med hverandre?
  • Jeg vasket iLOQ nøkkelen min i vaskemaskinen. Kan jeg fortsatt bruke den?
  • Kan jeg smøre iLOQ sylinderen? Hva hvis nøkkelen hakker i låsen?
  • Jeg prøver å legge til flere låser, men får feilmelding om at låslisensen er overskredet.
  • Jeg har mistet iLOQ nøkkelen min. Hva gjør jeg?
  • Nøkkelen min fungerer bare av og til og åpning/låsing krever flere forsøk. Noen tips?
  • Hvor kan jeg kjøpe iLOQ produkter?
  • Jeg er ikke fornøyd med servicen min nåværende leverandør gjør. Kan jeg overføre låssystemet mitt til en annen iLOQ forhandler?