Select your region or visit global site

Brukerstøtte

Generelle spørsmål og svar

  • Selger iLOQ annet sikkerhetsutstyr og tilbehør?
  • Kan iLOQ låser monteres utendørs?
  • Hvor mange system-logghendelser kan lagres på iLOQ serveren?
  • Hvor kan jeg sjekke låsens serienummer
  • Jeg kan ikke logge inn selv om Token er i håndprogrammereren.
  • Hvordan kan jeg få fjernet en fremmed nøkkel som har satt seg fast i iLOQ låsen?
  • Hva er deres standard garantier