Select your region or visit global site

Brukerstøtte

Administrasjonsveileder

  • Før du installerer iLOQ Manager
  • Første innlogging i låssystemet
  • Logge seg på iLOQ-låssystemet
  • Velg brukergrensesnittets språk
  • Logge seg ut av iLOQ-systemet
  • Brukergrensesnittets områder
  • Snarveimeny
  • Vanlige hurtigtaster
  • Lagre din egen visning
  • Lagre utskriftsvisningen