Select your region or visit global site

Brukerstøtte

Administrasjonsveileder

  • Gjøre skjulte nøkler synlige
  • Slette nøkler
  • Løs problemer med telefonnøkler
  • Personer
  • Bla gjennom personer
  • Vise egenskaper om en person
  • Legge til personer
  • Legge til en ny person
  • Legge til en person med adgangsrettigheter og roller
  • Redigere en persons rolle