Select your region or visit global site

Brukerstøtte

Administrasjonsveileder

  • Legge til plantegning
  • Plassere låser på en plantegning
  • Erstatte plantegninger
  • Håndtering av omskalerte plantegninger
  • Slette plantegninger
  • Programmeringstokenets innhold
  • Administrere innholdet til programmeringstoken
  • Skrive ut programmeringstokeninnhold
  • Adgangsrettigheter
  • Bla gjennom adgangsrettigheter