Select your region or visit global site

Brukerstøtte

Administrasjonsveileder

  • Vise egenskapene for adgangsrettighet
  • Legge til adgangsrettigheter
  • Redigere nøkkelvalgene for adgangsrettigheter
  • Redigere nøkkelvalgene for adgangsrettigheter
  • Lage individuelle adgangsrettigheter for låser
  • Slette adgangsrettigheter
  • Tidsprofiler
  • Bla igjennom tidsprofiler
  • Vise tidsprofilens egenskaper
  • Legge til tidsprofiler