Select your region or visit global site

Brukerstøtte

Administrasjonsveileder

  • Legge til kalenderkontrollerte dører
  • Legge til en dørkontrollkalender
  • Legge til kalender for bruk av PIN-koder
  • Legge til en direkte kontroll i en kalender
  • Legg til adgangskode
  • Legge til en adgangskode på en kalender
  • Knytte kalendere til kalenderkontrollerte dører
  • Knytte en PIN-kodekalender til låser
  • Legge til overvåkede dører
  • Bla gjennom overvåkede dører