Select your region or visit global site

Brukerstøtte

Administrasjonsveileder

  • Redigere nøkkelens adgangsrettigheter
  • Redigere låsens adgangsrettigheter
  • Blokkere en nøkkel
  • Returner og tøm en nøkkel
  • Knytte en nøkkel til en annen person
  • Omprogrammere låser via Token
  • Hente logg fra S5-låser
  • Dashboard
  • Legge til et nytt dashboard
  • Redigere et eksisterende dashboard