Select your region or visit global site

Brukerstøtte

Administrasjonsveileder

  • Avbryte nullstillingen av låser
  • Hente hendelseslogger fra S50-låser
  • Hente hendelseslogger fra S5-låser
  • Hente hendelseslogger fra online låser
  • Bla gjennom hendelsesloggen for en lås
  • Avlese hendelseslogger til flere låser
  • Skjulte låser
  • Skjule låser
  • Vise skjulte låser
  • Gjøre skjulte låser synlige