Select your region or visit global site

Brukerstøtte

Administrasjonsveileder

  • Slette låser
  • Nøkler
  • Bla gjennom nøkler
  • Legge til nøkler
  • Legge til en nøkkel
  • Blokkere en nøkkel
  • Lag en kopi av en eksisterende nøkkel
  • Redigere nøkkelens adgangsrettigheter
  • Redigere nøkkelens tidsbegrensninger
  • Bestille nøkler