Select your region or visit global site

Brukerstøtte

Administrasjonsveileder

  • Programmere nøkler
  • Programmere nøkler
  • Knytte nøkler til personer
  • Knytte en nøkkel / nøkkel-Fob til en person
  • Levere en nøkkel / nøkkelfob
  • Skille en nøkkel fra en person
  • Knytte en nøkkel til en annen person
  • Returnere og tømme en nøkkel
  • Returnere og tømme en nøkkelfob
  • Returnere og tømme en telefonnøkkel