Select your region or visit global site

Brukerstøtte

Administrasjonsveileder

  • Hente hendelseslogger fra nøkler
  • Nøkkelens offline utløpsintervall
  • Redigere det nøkkelspesifikke offline utløpsintervallet
  • Redigere systemets standard offline utløpsintervall for nøkkel
  • Redigere PIN-kode på nøkler
  • Sende en administrativ melding til telefonnøkkelen
  • Reaktivere en eksisterende telefonnøkkel
  • Skjule nøkler
  • Skjule nøkler
  • Vise skjulte nøkler