Select your region or visit global site

Brukerstøtte

iLOQ Manager

  • Jeg husker ikke hovedpassordet. Hva gjør jeg?
  • Hvor kan jeg endre tidsbegrensninger?
  • Noen nøkler, låser og adgangsrettigheter kan ikke ses i listen. Hvorfor?
  • Hvordan erstatter jeg en plantegning?
  • Hvordan oppdaterer posisjonene på låser på den nye plantegningen?
  • Jeg kan ikke skrive ut plantegning. Hvorfor?
  • Jeg kan ikke importere plantegningen. Hvorfor?
  • Kan jeg installerer iLOQ Manager i Citrix?
  • Jeg kan ikke logge inn i systemet. Hva kan være feil?
  • Jeg har problemer med å installerer drivere til P10S.10 (programmeringsenheten)