Select your region or visit global site

Brukerstøtte

iLOQ Manager

  • Jeg kan ikke skrive ut plantegning. Hvorfor?
  • Jeg kan ikke importere plantegningen. Hvorfor?
  • Kan jeg installerer iLOQ Manager i Citrix?
  • Jeg kan ikke logge inn i systemet. Hva kan være feil?
  • Jeg har problemer med å installerer drivere til P10S.10 (programmeringsenheten)
  • Hvordan kan jeg installerer Manager på en PC som ikke har nettverk?
  • iLOQ 5-serie - logginnstillinger - automatisk loggsletting
  • Jeg prøver å legge til flere låser, men får feilmelding om at låslisensen er overskredet.