Select your region or visit global site

Brukerstøtte

iLOQ S50-telefonnøkler

  • Slik laster du ned iLOQ S50-appen og registrerer en telefonnøkkel (Android)
  • Slik laster du ned iLOQ S50-appen og registrerer en telefonnøkkel (iOS)
  • Åpne en dør med en iLOQ S50-telefonnøkkel
  • Bruk iLOQ S50 telefonnøkkel på en leser
  • Åpne og lukk en iLOQ-hengelås
  • Hvordan åpne en iLOQ S50 oval sylinder med Android
  • Hvordan åpne en iLOQ S50 oval sylinder med iPhone
  • Lås opp en iLOQ S50 hengelås med iPhone
  • Lås opp en iLOQ S50 hengelås (gammel versjon) med iPhone
  • Lås opp en iLOQ S50 nøkkeltube med iPhone