Select your region or visit global site

Brukerstøtte
  • Trenger jeg en app på telefonen min?
  • Hvilke telefoner støttes?
  • Trenger jeg fortsatt en fysisk nøkkel?
  • Vi har allerede et iLOQ S5 system; hvordan kan vi få iLOQ HOME?
  • Krever iLOQ HOME online lesere?
  • Når jeg lager en reservasjon, kan jeg også betale samtidig?
  • Kan jeg fjernåpne inngangsdør hvis jeg er langt hjemmenifra eller må jeg være i nærheten av bygningen?
  • Trenger vi en helt egen leser for adgangskoden på inngangsdøren?
  • Hvis jeg mister den fysiske nøkkelen min, kan jeg blokkere den selv eller må jeg kontakte noen?
  • Hvor lenge er inngangsdøren åpen etter å ha fjernåpnet låsen fra teleonen min?