Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Gebruikersinterfacegebieden

De gebruikersinterface van iLOQ Manager wordt weergegeven in de afbeelding hieronder.

Figuur: iLOQ Manager Gebruikersinterface

De gebieden van de gebruikersinterface zijn:

 1. Hoofdtabbladen — De gebruikersinterface is verdeeld in vier hoofdtabbladen:

  • Basisgegevens — Het hoofdtabblad Basisgegevens wordt gebruikt voor het beheren van de meest voorkomende objecten in het systeem, zoals cilinders, sleutels en personen.

  • Extra gegevens — Het hoofdtabblad Extra gegevens wordt gebruikt voor het beheren van toegangsrechten, functiegroepen en rapportages in het systeem.

  • Beheer — Het hoofdtabblad Beheer wordt gebruikt voor het uitvoeren van beheertaken voor het systeem.

  • Help — Het hoofdtabblad Help bevat de beheerdershandleiding en gevarieerde informatie over het systeem.

 2. U kunt hoofdtabbladen niet sluiten.

 3. Lint — Het Lint bevat verschillende tools voor het beheren van het systeem. Elk Hoofdtabblad heeft een andere reeks tools.

  Tip:

  De knoplabels verdwijnen als u de grootte van het venster aanpast en het kleiner maakt. Als u de label-tooltips wilt weergeven, plaatst u de cursor boven de knop.

 4. Tabbladen — De Tabbladen geven de pagina's weer die u recentelijk hebt geopend, als tabbladen.

  U kunt tabbladen sluiten door het tabblad te selecteren en te klikken op het pictogram Sluiten aan de rechterkant van de tabbladbalk.

 5. Rooster — Het Rooster geeft een lijst met objecten weer voor de geselecteerde bladerweergave. Als u bijvoorbeeld Beheer > Overzicht tokens hebt gekozen, geeft het Rooster de lijst met tokens in het systeem weer.

 6. Weergaven — Het Weergaven-gebied bevat drie opties:

  • Standaardweergave — Als u de Standaardweergave selecteert, wordt de huidige weergave weergegeven in de standaardweergave.

  • Eigen weergave — Als u de Eigen weergave selecteert, wordt de huidige weergave weergegeven zoals u deze hebt gedefinieerd om weer te geven. De kolomvolgorde kan bijvoorbeeld verschillen van de Standaardweergave. Voor meer informatie, raadpleegt u sectie Uw eigen weergave opslaan.

  • Weergave afdrukken — Als u Weergave afdrukken selecteert, wordt de huidige weergave getoond zoals u deze hebt gedefinieerd om weer te geven voor afdruk- of exporteerdoeleinden. De kolomvolgorde kan bijvoorbeeld verschillen van de Standaardweergave. Voor meer informatie, raadpleegt u sectie De afdrukweergave opslaan.

 7. Opmerking:

  De inhoud van het Weergaven-gebied kan veranderen, afhankelijk van de geselecteerde functie. Wanneer u bijvoorbeeld plattegronden doorbladert, worden in het Weergaven-gebied de plattegronden in het systeem weergegeven. Sommige roosters bevatten geen weergavengebied.

 8. Statusbalk — In de Statusbalk wordt als volgt informatie weergegeven over de systeemstatus:

  • Serververbindingsstatus — De Serververbindingsstatus is Aan of Uit. In de voorbeeldafbeelding is de serververbinding Aan.

  • Actief sluitsysteem — Het Actief sluitsysteem geeft het vergrendelingssysteem aan waarop u bent ingelogd.

  • Pictogram programmeertoken — Het pictogram voor de   geeft de verbindingsstatus van de programmeertoken weer. De kleurcodes zijn:

   • Groen — De Programmeer token is verbonden.

   • Grijs — De verbinding met Programmeer token is verbroken.

  • Cilinderpictogram — Het cilinderpictogram  geeft de cilinderstatus weer. De kleurcodes zijn:

   • Groen — De cilinder is geprogrammeerd in dit systeem.

   • Grijs — De cilinder is leeg. De cilinder kan worden geprogrammeerd voor dit systeem.

   • Rood — De cilinder behoort bij een ander vergrendelingssysteem en kan niet worden gebruikt in dit vergrendelingssysteem.

  • Sleutelpictogram — Het sleutelpictogram  geeft de sleutelstatus weer. De kleurcodes zijn:

   • Groen — Een in dit systeem geprogrammeerde sleutel wordt geplaatst.

   • Grijs — De geplaatste sleutel is leeg. De sleutel kan worden geprogrammeerd voor dit systeem.

   • Rood — De sleutel behoort bij een ander vergrendelingssysteem en kan niet worden gebruikt in dit vergrendelingssysteem.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket