Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Een kopie van een bestaande cilinder toevoegen

In deze sectie wordt beschreven hoe u een kopie van een bestaande cilinder toevoegt aan het iLOQ-vergrendelingssysteem.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Cilinder toevoegen.
 2. Selecteer Kopie van bestaande cilinder toevoegen.
 3. Selecteer de cilinder die u wilt gebruiken als een sjabloon voor de nieuwe cilinder.
 4. SelecteerVolgende.
 5. Definieer de cilinderinstellingen als volgt:
  • Locatie - Locatie verwijst naar de locatie van de cilinder op de plattegrond.
  • Locatie - Locatie verwijst naar de locatie van de cilinder op de plattegrond. Als u verschillende cilinders tegelijkertijd toevoegt, stelt u de eerste locatie zodanig in dat deze eindigt met een nummer, zoals A1. Op deze manier voegt het systeem als volgt opeenvolgende locatienummers toe:

   • A1
   • A2
   • A3
   • ...
  • ToenaderingsrichtingToenaderingsrichting verwijst naar de richting vanwaaruit de cilinder wordt geopend, als de deur is uitgerust met een dubbelzijdige cilinder.

  • VergrendelingsdoelVergrendelingsdoel biedt een gedetailleerdere beschrijving van de kamer of gebouwen waartoe de cilinder toegang verschaft.

   Als u verschillende cilinders tegelijkertijd toevoegt, stelt u het eerste vergrendelingsdoel zodanig in dat dit eindigt met een nummer, zoals Appartement A1. Op deze manier voegt het systeem als volgt opeenvolgende vergrendelingsdoelen toe:

   • Appartement A1
   • Appartement A2
   • Appartement A3
   • ...
  • CilinderCilinder verwijst naar het cilindertype. Selecteer het type in de keuzelijst, of voer het type handmatig in.

  • Cilindertype — Selecteer het Cilindertype:

   • D5 normaal, de cilinder is een offlinecilinder.

   • S5, de cilinder is een S5-cilinder.

   • S5 Online, de cilinder is een online S5-cilinder die is verbonden met een netwerkmodule.

    Als het cilindertype S5 Online is, selecteert u ook of het systeem automatisch audit-trailgebeurtenissen van de cilinder ontvangt. Schakel hiervoor het selectievakje Audit-trails van cilinder automatisch opslaan in.

   • S50 normaal, de cilinder is een online S50-cylinder.

  • Klok geïnstalleerd — Selecteer Klok geïnstalleerd als de cilinder een klokcircuit bevat. Als de geselecteerde Cilinder een klok bevat, wordt Klok geïnstalleerd automatisch geselecteerd.

 6. SelecteerVolgende.
 7. Voer de benodigde extra informatie in.

  De velden zijn:

  • DeurtypeDeurtype verwijst naar het type deur waarin de cilinder wordt bevestigd.
  • SleutelgatplaatjeSleutelgatplaatje verwijst naar het afdekplaatje rond het sleutelgat in de deur.
  • CilindermodelCilindermodel verwijst naar het model cilinderbehuizing.
  • CilindertoevoegingCilindertoevoeging verwijst naar de toevoeging die wordt toegevoegd aan de nieuwe cilinder.
  • Deurdikte (mm)Deurdikte verwijst naar de dikte van de deur waarin de cilinder wordt bevestigd.
  • Diepte van cilinderframe (mm)Diepte van cilinderbehuizing (mm) geeft de diepte van de cilinderbehuizing aan.
  • OpeningsrichtingOpeningsrichting geeft de deuropeningsrichting aan.
  • LabelLabel verwijst naar het label op de cilinder.
  • OpmerkingOpmerking verwijst naar extra informatie over de cilinder of de deur.
  • Overige apparatuurOverige apparatuur verwijst naar overige apparatuur die betrekking heeft op de cilinder of de deur.
  • Voorwaardelijke toegang — Dit selectievakje geeft aan of de cilinder is verbonden met een apparaat dat voorwaardelijke toegang controleert.
  • Beschrijving van de voorwaardelijke toegang — Voeg in dit veld een beschrijving van de voorwaardelijke toegang toe. U kunt bijvoorbeeld het apparaat beschrijven dat de voorwaardelijke toegang controleert.
 8. SelecteerVolgende.
 9. Selecteer de toegangsrechten voor de cilinder.

  De cilinder zal standaard dezelfde toegangsrechten hebben als de cilinder die u hebt geselecteerd voor de nieuwe cilinder.

 10. Optioneel: Selecteer de tijdprofielen:
  • Niet tijdgebonden — Als u deze optie selecteert, negeert de cilinder alle tijdprofielen op sleutels. Met andere woorden: de sleutels werken altijd, zelfs als ze een tijdprofiel hebben.

  • Alle tijdprofielen op een sleutel toepassen — Als u deze optie selecteert, past de cilinder alle tijdprofielen op sleutels toe.

  • Geselecteerde tijdprofielen toepassen — Als u deze optie selecteert, past de cilinder alleen de geselecteerde tijdprofielen op sleutels toe. Als de geselecteerde tijdprofielen niet overeenkomen met de tijdprofielen van de sleutel, werkt de sleutel altijd.

   U kunt als volgt de selectie van tijdprofielen beheren met de pijlknoppen:

   • — Klik op de knop Pijlen Rechts om alle items te verplaatsen naar de selectielijst.
   • — Klik op de knop Pijl Rechts om de geselecteerde items te verplaatsen naar de selectielijst.
   • — Klik op de knop Pijl Links om de geselecteerde items te verwijderen uit de selectielijst.
   • — Klik op de knop Pijl Rechts om alle items te verwijderen uit de selectielijst.
    

   U kunt de inhoud van een vast tijdprofiel bekijken in het gebied aan de rechterkant door het profiel met uw muis te selecteren. De bewerkbare inhoud van het tijdprofiel wordt niet weergegeven omdat deze mogelijk specifiek voor de sleutel is gewijzigd.

 11. Ongeacht uw selectie past de cilinder altijd de start- en einddatum en de start- en eindtijd voor de geldigheid van sleutels toe.

 12. SelecteerVolgende.
 13. Selecteer of u een individueel toegangsrecht wilt aanmaken of niet.

  Voor meer informatie raadpleegt u Toegangsrechten.

 14. SelecteerVolgende.
 15. Selecteer het aantal aan te maken cilinders.
 16. SelecteerVolgende.
 17. Selecteer hoe u verder wilt gaan.

  De opties zijn:

  • Laat cilinders in planningsstatus — Selecteer Laat cilinders in planningsstatus als u de cilinders in de planningsstatus wilt laten staan, en verder wilt gaan met het plannen van het vergrendelingssysteem zonder, bijvoorbeeld, fysieke cilinders te programmeren.

  • Cilinders autoriseren - Selecteer Cilinders autoriseren als u de cilinders in de status Geautoriseerd wilt houden. Later moet u de cilinders via de cilinderlijst programmeren.

   Voor meer informatie raadpleegt u Cilinders autoriseren.

  • Cilinders autoriseren en programmeren — Selecteer Cilinders autoriseren en programmeren:
   • Als u weet dat de cilinderdefinities definitief zijn, en u de cilinder onmiddellijk wilt programmeren.
   • Voor cilinders die nog niet zijn geïnstalleerd in de gebouwen.
 18. SelecteerVolgende.
 19. Er wordt een overzichtscherm weergegeven
 20. Volg de wizard om de procedure te beëindigen.
 21. De cilinder wordt weergegeven in de cilinderlijst.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket