Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Zones inschakelen

In deze sectie wordt beschreven hoe u zones inschakelt in iLOQ Manager.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Beheer > Informatie vergrendelingssysteem bewerken.

   
 2. Selecteer Zone het Weergaven-gebied.
 3. In het keuzemenu Zonefunctionaliteit selecteert u:
  • Niet in gebruik — Zones zijn niet in gebruik.
  • In gebruik, exclusief personen en sleutels — Zones zijn in gebruik, maar niet voor personen en sleutels. Daarom zijn gegevens over personen en sleutels algemeen beschikbaar voor alle gebruikers. Dit is de aanbevolen methode om zones te gebruiken.
  • In gebruik, inclusief personen en sleutels — De zonefunctie beslaat ook personen en sleutels.

   Opmerking:

   Overweeg, plan en bied zorgvuldig interne instructies voor hoe de zones worden gebruikt voor personen en sleutels. Als u een zonestructuur voor personen en sleutels met te veel beperkingen maakt, ziet de subbeheerder de bestaande sleutel/persoon mogelijk niet waaraan het toegangsrecht moet worden toegevoegd. Dit kan leiden tot ongewenste situaties, waarbij:

   • Eén persoon meerdere sleutels heeft
   • Eén persoon meerdere keren verschijnt in het systeem
 4. Selecteer in het keuzemenu Standaardzone voor nieuwe objecten de gewenste zone waaraan nieuwe objecten, met uitzondering van personen en sleutels, worden toegewezen als de gebruiker toegang heeft tot de zone.
 5. Selecteer in het keuzemenu Standaardzone voor nieuwe sleutels en personen de gewenste zone waaraan nieuwe personen en sleutels worden toegewezen als de gebruiker toegang heeft tot de zone.
 6. Selecteer Opslaan en sluiten.
 7. Er wordt een overzichtscherm weergegeven
 8. SelecteerOK.
 9. Voeg de gebruiksrechten Recht op bewerken zonesRecht op doorbladeren zones en Zonefuncties weergeven in voor de gewenste beheerders.
 10. Log uit van iLOQ Manager.
 11. Log in op iLOQ Manager.
 12. U kunt nu beginnen met het toevoegen van zones.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket