Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Appartementcilinders toevoegen

In deze sectie wordt beschreven hoe u appartementcilinders toevoegt aan het systeem.

In deze fase voegt u het volgende toe:

 • Basisgegevens voor cilinder
 • Aanvullende cilindergegevens
 • Toegangsrechten

De weergaven voor basisgegevens en aanvullende gegevens zijn bedoeld voor het invoeren van de gegevens van de cilinder zelf. De weergave voor toegangsrechten is bedoeld voor het instellen van de toegangsrechten voor de gegenereerde cilinders. De cilinders worden gegenereerd binnen een beheerd proces en daarom worden cilinderspecifieke toegangsrechten automatisch gegenereerd.

Deze fase wordt maar één keer uitgevoerd. U wordt gevraagd om de vereiste informatie voor het genereren van de sleutels. Alle sleutels worden automatisch gegenereerd en in de geautoriseerde status gehouden.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Cilinders toevoegen: basisgegevens.

  Het onderstaande scherm wordt geopend:

  Figuur: Appartementcilinders toevoegen - Basisgegevens
  Appartementcilinders toevoegen - Basisgegevens

  Voer de basisinformatie als volgt in:

  • Toenaderingsrichting — Toenaderingsrichting verwijst naar de richting vanwaaruit de cilinder wordt geopend, als de deur is uitgerust met een dubbelzijdige cilinder.

  • Cilinder — Cilinder verwijst naar het cilindertype. Selecteer het type in de keuzelijst, of voer het type handmatig in.

  • Klok geïnstalleerd — Selecteer Klok geïnstalleerd als de cilinder een klokcircuit bevat. Als de geselecteerde Cilinder een klok bevat, wordt Klok geïnstalleerd automatisch geselecteerd.

  • Cilindertype — Selecteer het Cilindertype:

   • D5 normaal, de cilinder is een offlinecilinder.

   • S5, de cilinder is een S5-cilinder.

   • S5 Online, de cilinder is een online S5-cilinder die is verbonden met een netwerkmodule.

    Als het cilindertype S5 Online is, selecteert u ook of het systeem automatisch audit-trailgebeurtenissen van de cilinder ontvangt. Schakel hiervoor het selectievakje Audit-trails van cilinder automatisch opslaan in.

   • S50 normaal, de cilinder is een online S50-cylinder.

  • Cilinder verzamelt audit-trails — Selecteer of de cilinder audit-trails verzamelt of niet.

  • API-toegangsrechten toestaan — Schakel API-toegangsrechten toestaan in om API-toegangsrechten (Application Programming Interface) toe te staan voor de cilinder.

 2. SelecteerVolgende.

  Het onderstaande scherm wordt geopend:

  Figuur: Appartementcilinders toevoegen - Aanvullende gegevens
  Appartementcilinders toevoegen - Aanvullende gegevens

  Voer de aanvullende informatie als volgt in:

  • Deurtype — Deurtype verwijst naar het type deur waarin de cilinder wordt bevestigd.
  • Sleutelgatplaatje — Sleutelgatplaatje verwijst naar het afdekplaatje rond het sleutelgat in de deur.
  • Cilindermodel — Cilindermodel verwijst naar het model cilinderbehuizing.
  • Cilindertoevoeging — Cilindertoevoeging verwijst naar de toevoeging die wordt toegevoegd aan de nieuwe cilinder.
  • Deurdikte (mm) — Deurdikte verwijst naar de dikte van de deur waarin de cilinder wordt bevestigd.
  • Diepte van cilinderframe (mm) — Diepte van cilinderbehuizing (mm) geeft de diepte van de cilinderbehuizing aan.
  • Openingsrichting — Openingsrichting geeft de deuropeningsrichting aan.
  • Opmerking — Opmerking verwijst naar extra informatie over de cilinder of de deur.
  • Overige apparatuur — Overige apparatuur verwijst naar overige apparatuur die betrekking heeft op de cilinder of de deur.
  • Voorwaardelijke toegang — Dit selectievakje geeft aan of de cilinder is verbonden met een apparaat dat voorwaardelijke toegang controleert.
  • Beschrijving van de voorwaardelijke toegang — Voeg in dit veld een beschrijving van de voorwaardelijke toegang toe. U kunt bijvoorbeeld het apparaat beschrijven dat de voorwaardelijke toegang controleert.
 3. SelecteerVolgende.

  Het onderstaande scherm wordt geopend:

  Figuur: Appartementcilinders toevoegen - Toegangsrechten
  Appartementcilinders toevoegen - Toegangsrechten

  Voer de toegangsrechtinformatie als volgt in:

  Het standaardtoegangsrecht wordt automatisch toegevoegd voor de cilinder.

  1. Selecteer het gewenste toegangsrecht in de lijst aan de linkerkant.
  2. U kunt als volgt de selectie van toegangsrechten beheren met de pijlknoppen:
   •  — Klik op de knop Pijlen Rechts om alle items te verplaatsen naar de selectielijst.
   •  — Klik op de knop Pijl Rechts om de geselecteerde items te verplaatsen naar de selectielijst.
   •  — Klik op de knop Pijl Links om de geselecteerde items te verwijderen uit de selectielijst.
   •  — Klik op de knop Pijl Rechts om alle items te verwijderen uit de selectielijst.
 4. SelecteerVolgende.

  Het onderstaande scherm wordt geopend:

  Figuur: Appartementcilinders toevoegen - Aan te maken cilinders
  Appartementcilinders toevoegen - Aan te maken cilinders

  Bekijk de lijst met toe te voegen cilinders.

 5. SelecteerVolgende.

  Ga door met de volgende implementatiestap.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket