Select your region or visit global site

Support

Beheerdershandleiding

  • De zone-eigenschappen weergeven
  • Een nieuwe zone toevoegen
  • Personen op zones beheren
  • Sleutels op zones beheren
  • Objecten verplaatsen naar zones
  • Zones verwijderen
  • De basisinformatie van het vergrendelingssysteem bewerken
  • De instellingen van het vergrendelingssysteem bewerken
  • Tijdzone van het vergrendelingssysteem wijzigen
  • De rapportageteksten van het vergrendelingssysteem bewerken