Select your region or visit global site

Support

Beheerdershandleiding

  • De volgorde en breedte van kolommen wijzigen
  • Massaberekening
  • Gegevens sorteren op kolommen
  • Gegevens filteren op kolommen
  • De roosterweergave splitsen
  • De bewerkingsmodus
  • Exporteren naar Excel
  • Een afbeelding voor de voorpagina importeren
  • Een sleutel toevoegen
  • Een kopie van een bestaande sleutel toevoegen