Select your region or visit global site

Wsparcie

iLOQ S50 Klucze w telefonie

  • Mój klucz telefoniczny jest zarejestrowany i dostępny w aplikacji iLOQ S50, ale zamek nie otwiera się tym kluczem telefonicznym, co mam zrobić?
  • Mam nowy telefon komórkowy. Jak mogę aktywować klucz telefoniczny?
  • Aplikacja iLOQ S50 pokazuje: „No valid keys, please update your keys” (Brak ważnych kluczy, zaktualizuj swoje klucze)
  • Nie otrzymałem wiadomości rejestracyjnej dotyczącej mojego klucza telefonicznego. Co mam zrobić?
  • Nie mogę znaleźć klucza w telefonie, co mam zrobić?
  • Powiadomienia iLOQ nie są widoczne na pasku stanu Androida ani w szufladzie powiadomień. Dlaczego tak się dzieje?
  • Nie mogę zarejestrować klucza telefonicznego. Link SMS nie otwiera się w aplikacji dla rejestracji, co mam zrobić?
  • Nie mam dostępu do Wi-Fi ani sieci komórkowej, jak mogę otworzyć zamek?
  • Aplikacja iLOQ S50 pokazuje: „Updating the keys” (Aktualizowanie kluczy). Co to znaczy?
  • Przy próbie otwarcia drzwi aplikacja wyświetla komunikat, „Access denied” (Odmowa dostępu). Widzę ten system zamków na mojej aplikacji iLOQ S50. Co mogę zrobić?