Open navigation

Lägga till kopior av valda cylindrar

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till kopior av valda cylindrar i iLOQ S10 Låssystem.

Du kan behöva kopior av flera cylindrar om du till exempel har skapat cylindrar för varje lägenhet i ett flerfamiljshus och du vill skapa cylindrar till förråd som hör till de olika lägenheterna. I detta fall ärver de nya cylindrarna inställningarna från de ursprungliga cylindrarna som hör till varje enskild lägenhet.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Lägg till cylinder.
 2. Välj Lägg till kopior av valda cylindrar:.
 3. Välj de cylindrar som ska användas som mallar för de nya cylindrarna.
 4. Välj Nästa.
 5. Definiera cylinderinställningarna enligt följande:
  • Suffix till märkning  Suffix till märkning avser det suffix som läggs till den nya cylindermärkningen för att skilja den från mallcylindern.
  • Suffix till märkning  Suffix till märkning avser det suffix som läggs till den nya namnet på utrymmet där den nya cylindern finns, för att skilja den från mallcylinderns utrymme.
  • Ändra cylindertyp – Markera den här kryssrutan om den nya cylinderns cylindertyp skiljer sig från mallcylindern. Två nya alternativ visas: 
   • Cylinder – Välj cylindertypen i listrutan eller skriv in cylindertypen manuellt.
   • Klocka installerad – Använd den här kryssrutan för att markera om en klocka finns installerad i cylindern eller inte.
 6. Välj Nästa.
 7. En sammanfattning visas.
 8. Välj Klar.
 9. Välj Stäng.
 10. Den nya cylindern visas i tabellvyn, med suffixen i namnet så som du definierat dem.
K
Kim is the author of this solution article.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.