Open navigation

Återaktivera dolda nycklar

Det här avsnittet beskriver hur du återaktiverar dolda nycklar i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

  1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

  2. Högerklicka i tabellvyn och välj Visa > Visa bara de dolda.
  3. Välj den nyckel eller de nycklar du vill återaktivera.
  4. Välj Ändra > Ändra för att aktivera Ändra.
  5. Högerklicka på en av de valda nycklarna och välj Återaktivera nycklar.
  6. Välj Ändra > Ändra för att inaktivera Ändra.
  7. Systemet frågar om du vill spara ändringarna. Välj Ja.
  8. För att återgå till den ursprungliga vyn väljer du Visa > Visa bara de dolda igen.
K
Kim is the author of this solution article.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.