Open navigation

Visa personer

Det här avsnittet beskriver hur du visar information om personer i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa personer.

 2. Personerna visas i tabellvyn.

  Kolumnerna är:

  • Efternamn – Den här kolumnen innehåller personens efternamn. 
  • Förnamn – Den här kolumnen innehåller personens förnamn. 
  • Antal nycklar – Den här kolumnen visa det antal nycklar som personen har. 
  • Företag/Avdelning – Den här kolumnen innehåller namnet på företaget eller avdelningen där personen arbetar. 
  • Titel – Den här kolumnen innehåller personens titel. 
  • Identifikation – Den här kolumnen innehåller företags-ID:t för personen. 
  • Kontaktuppgifter – Den här kolumnen innehåller personens kontaktuppgifter. 
  • E-post – Den här kolumnen innehåller personens e-postadress. 
  • Gatuadress – Den här kolumnen innehåller personens gatuadress. 
  • Postnr – Den här kolumnen innehåller personens postnummer. 
  • Ort – Den här kolumnen innehåller personens postort. 
  • Land – Den här kolumnen innehåller landet där personen bor. 
  • Telefonnummer 1/2/3 – Den här kolumnen innehåller personens telefonnummer. 
  • Anställningen upphör – Den här kolumnen innehåller datumet då en persons anställning upphör. Det här datumet anges automatiskt för den personens nyckel som dess Utgångsdatum. 
  • Det externa systemets ID – Den här kolumnen innehåller ID:t i ett externt system. Det här ID-numret används endast för kommunikation med API:et.
  • Beskrivning – Den här kolumnen innehåller en beskrivning av personen. 
  • Ändringsbar – Kryssrutan i den här statuskolumnen visar om personens uppgifter kan ändras eller inte. Om den här kryssrutan är markerad kan personens uppgifter bara ändras via API:et.
  • Roller – Den här kolumnen innehåller personens roller. 
K
Kim is the author of this solution article.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.