Open navigation

Visa svartlistan

Det här avsnittet beskriver hur du visar svartlistan i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa svartlistan.

 2. De svartlistade objekten visas i tabellvyn.

  Kolumnerna är:

  • Namn – Den här kolumnen innehåller namnet på det svartlistade objektet, vanligtvis en nyckel. 
  • Typ – Den här kolumnen innehåller det svartlistade objektets typ. Symbolerna är: 
   •  – En nyckel.
   •  – En behörighet.
  • Märkning – Den här kolumnen innehåller nyckelns märkning. Det här fältet är tomt för en svartlistad behörighet. 
  • Namn på person – Den här kolumnen innehåller namnet på den svartlistade nyckelns innehavare. 
  • Datum – Den här kolumnen visar det datum då objektet lades till på svartlistan. 
  • Antal nycklar – Den här kolumnen visa det antal nycklar som hör till behörigheten på svartlistan. 
K
Kim is the author of this solution article.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.