Open navigation

Visa egenskaper för posterna på svartlistan

Det här avsnittet beskriver hur du visar egenskaperna för poster på svartlistan i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa svartlistan.

 2. Svartlistposterna visas i tabellvyn. Om du vill visa mer information om en enskild post på svartlistan dubbelklickar du på den.
  Anm:

  Det finns två sätt att visa information för objektet:

  • Visa önskad status – Markera den här radioknappen för att visa information för objektet, så som den kommer att se ut när alla ändringar har programmerats för objektet.
  • Visa nuvarande status – Markera den här radioknappen för att visa aktuell information för objektet.

  Den information som är specifik för svartlistan är, i de olika flikarna:

  • Grunduppgifter – Fliken Grunduppgifter innehåller grunduppgifterna för det markerade objektet. Kolumnerna är: 
   • Namn – Den här kolumnen innehåller det svartlistade objektets namn.
   • Typ – Den här kolumnen innehåller det svartlistade objektets typ. Möjliga värden är:
    • Behörighet – Objektet är en behörighet
    • Nyckel – Objektet är en nyckel
   • Nyckelns märkning – Den här kolumnen innehåller den svartlistade nyckelns märkning.
   • Personens namn – Den här kolumnen innehåller namnet på personen som nyckeln på svartlistan är kopplad till.
   • Datum – Den här kolumnen visar det datum då objektet lades till på svartlistan.
   • Antal nycklar – Den här kolumnen visa det antal nycklar som hör till behörigheten på svartlistan.
   • Ersättningsnyckel – Om nyckeln har lagts till på svartlistan genom att en ersättningsnyckel har använts visar den här kolumnen ersättningsnyckelns märkning. 
  • Cylindrar som påverkas – Fliken Cylindrar som påverkas innehåller information om de cylindrar som påverkas av svartlistningen. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Visa cylindrar. 
  • Nycklar – Fliken Nycklar innehåller information om de nycklar som påverkas av svartlistningen. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Visa nycklar. 
 3. När det är gjort trycker du på knappen Stäng.
K
Kim is the author of this solution article.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.