Open navigation

Lägga till en behörighet på svartlistan

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till en behörighet på svartlistan i iLOQ S10 Manager.

Varning - risk för maskinskada:

Svartlistning av behörigheter är en avancerad funktion som kan få stora konsekvenser för systemet. Be att få mer information från iLOQ innan du svartlistar en behörighet.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa svartlistan.

 2. Välj Lägg till i svartlistan.
  Guiden Lägg till på svartlistan öppnas.
 3. Välj Lägg till en behörighet på svartlistan.
 4. Välj den behörighet du vill lägga till på svartlistan.
 5. Välj Nästa.
 6. Välj hur du vill göra med de cylindrar som påverkas.

  Alternativen är:

  • Lämna cylindrarna i projekteringsläge – Välj Lämna cylindrarna i projekteringsläge om du vill lämna cylindrarna i projekteringsläge och programmera dem senare. 

  • Beställ cylindrar – Välj Beställ cylindrar om du vill skapa programmeringsuppgiften men köra den senare, eller programmera nätverksanslutna cylindrar. 

  • Programmera cylindern – Välj Programmera cylindern om du vill skapa programmeringsuppgiften och köra den en gång för en enskild cylinder. 

  • Beställ och överför paket till programmeringsenhet – Välj Beställ och överför paket till programmeringsenhet om du vill skapa programmeringsuppgifterna, överföra dem till Programmeringsenheten och ta Programmeringsenheten med dig för att programmera cylindrarna på plats. Om du har nätverksanslutna cylindrar programmeras de också över nätverket med det här alternativet.

 7. Välj Nästa.
 8. En sammanfattning visas.
 9. Följ guiden för att slutföra proceduren.
K
Kim is the author of this solution article.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.