Open navigation

Visa behörigheter

Det här avsnittet beskriver hur du visar behörigheter i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Ytterligare information > Visa behörigheter.

 2. Behörigheterna med vyinställningen Grundbehörigheter visas i tabellvyn.
  Tips:

  Om du vill se behörigheter med vyinställningen med Dolda/individuella behörigheter klickar du på filterikonen.

  Kolumnerna är:

  • Namn – Den här kolumnen innehåller namnet på behörigheten. 
  • Beskrivning – Den här kolumnen innehåller beskrivningen av behörigheten. 
  • Behörighet med version – Kryssrutan anger om behörigheten är versionsbaserad eller inte. 
  • Versionsnummer – Den här kolumnen innehåller versionsnummer om behörigheten är versionsbaserad. 
  • Villkorsstyrd behörighet – Kryssrutan anger om behörigheten är villkorsstyrd eller inte. 
  • Standardbehörighet – Den här kryssrutan visar vilken som är standardbehörigheten. 
  • Fastighet – Den här kolumnen anger vilken fastighet behörigheten hör till. 
  • Zon – Den här kolumnen anger vilken zon behörigheten hör till. 
  • Synlighet – Den här kolumnen innehåller synligheten för behörigheten. Alternativen är: 
   • Grundbehörigheter – Behörigheten visas som standard. 
   • Dolda/individuella behörigheter – Behörigheten visas som standard inte. 
K
Kim is the author of this solution article.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.