Open navigation

Systemnycklar

För att hantera iLOQ S10 Låssystem, det vill säga att programmera cylindrar och nycklar, behöver du ha tillgång både till databasen och till den systemspecifika systemnyckeln. Systemnyckeln fungerar som en fysisk krypteringsnyckel. 

Systemnycklar är specifika för varje låssystem. Men det är möjligt att återställa systemnyckeln och använda den i ett annat låssystem. 

Figur: iLOQ Systemnyckel

iLOQ Systemnyckel

Systemnycklar tilldelas låssystemets användare.

Beroende på säkerhetsnivån kan inloggningen till låssystemet kräva en användarspecifik inloggningssystemnyckel, förutom användarnamn och lösenord. Programmering kan dock inte göras utan systemnyckel.

Systemnyckeln kan kopplas till flera användare och en användare kan ha flera systemnycklar. Användarens rättigheter kan skilja sig åt beroende på vilken inloggningssystemnyckel som används. 

K
Kim is the author of this solution article.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.