Open navigation

Visa systemnycklar

Det här avsnittet beskriver hur du visar systemnycklar i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Visa systemnycklar.

 2. Systemnycklarna visas i tabellvyn.

  Kolumnerna är:

  • Beskrivning – Den här kolumnen innehåller en beskrivning av systemnyckeln. 
  • Används – Kryssrutan anger om systemnyckeln används eller inte. 
  • Typ – Den här kolumnen visar typen av systemnyckel. Systemnyckeltypen är alltid Systemnyckel.
  • ROM_ID – Den här kolumnen innehåller systemnyckelns serienummer. De här uppgifterna visas bara för systemnycklar som har programmerats i systemet. 
 3. Mer information får du om du klickar på +-tecknet till vänster om kolumnen Beskrivning.

  Kolumnerna är:

  • Användar-ID – Den här kolumnen visar det användar-ID som har tilldelats systemnyckeln. 
  • Efternamn – Den här kolumnen innehåller efternamnet på den person som har tilldelats användar-ID:t. 
  • Förnamn – Den här kolumnen innehåller förnamnet på den person som har tilldelats användar-ID:t. 
K
Kim is the author of this solution article.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.