Open navigation

Importera cylindrar från Excel

Det här avsnittet beskriver hur du importerar cylindrar från Excel till iLOQ S10 Låssystem.

Du kan importera samma data som du annars skulle skriva in i guiden Lägg till cylinder. Du kan inte importera data som hör till cylinderns status. 

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa cylindrar.

 2. Öppna Excel-arket där de data finns som ska importeras.
 3. Ordna Excel-kolumnerna så att de överensstämmer med cylindertabellen.

  Du måste importera åtminstone kolumnerna nedan: 

  • Märkning
  • Utrymme
  • Låsets cylindertyp

  Övriga kolumner är valfria. Du kan även använda de tomma kolumnerna i Excel om du vill låta bli att importera några av kolumnerna i cylindertabellen. Importera inga kolumnrubriker från Excel. 

 4. I iLOQ S10 Manager väljer du Ändra för att aktivera Ändra.
 5. Kopiera cellerna från Excel-arket.
 6. Välj den tomma raden nedanför den nedersta dataraden.
  Viktigt:

  Markera hela raden genom att klicka på stjärnan till vänster om raden. Markera inte första cellen i raden.

 7. Klistra in data.
 8. Välj Ändra igen för att inaktivera Ändra.
 9. Välj Ja.
K
Kim is the author of this solution article.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.