Open navigation

RFID-läsare N104

RFID-läsare är en enhet som placeras i närheten av en dörr. RFID-läsare ansluts till dörrmodulensREADER RS-485-buss; den har inga andra anslutningar. RFID-läsare används för att kontrollera ett elektriskt lås med en iLOQ-nyckel utrustad med en iLOQ RFID-tag. 

Om RFID-läsare är utrustad med en knappsats kan den användas för att ge åtkomst till dörren med endast en kod.

Vid installation:

  • Om du placerar läsarna närmare än 10 cm från varandra eller installerar läsaren på en metallyta kan läsavståndet vara kortare.

  • Om du installerar två läsare nära varandra rekommenderar vi installationen av en metallplatta mellan läsarna.

  • Installera inte en läsare i närheten av starka elektromagnetiska störkällor.

  • Klipp inte kabeln kortare än 10 cm.

  • Du kan lämna de ledningar som inte nämns i anslutningsanvisningarna frånkopplade. Dessa ledningar får dock inte kortslutas mot varandra.

  • Om den installeras direkt på en metallyta kan läsavståndet vara kortare. För att undvika detta rekommenderar vi användning av installationsplattan A10.119 mellan dörren och läsaren.

Anslutningarna är:

  • Röd ledning — DC+

  • Svart ledning — DC-

  • Vit ledning — A

  • Grön ledning — B

K
Kim is the author of this solution article.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.