Open navigation

Driftlägen

Det här avsnittet beskriver dörrmodulens beteende vid specifika driftlägen, kompletterar anslutningsalternativen som presenteras i Snabbguider och beskriver andra anslutningsalternativ i detalj.

Du kan ställa in driftläge med dörrmodulens OPTIONS-DIP-switchar S1-S4. 

Huvudprinciperna för användning av OPTIONS-DIP-switchar är:

 • Om S1 är aktiverad är reläutgång K1 kalenderstyrbar, annars inte.
 • Om S2 är aktiverad är reläutgång K2 kalenderstyrbar, annars inte.
 • Om S3 är aktiverad:
  • En giltig nyckelinföring i cylindern som är ansluten till L1 aktiverar reläutgång K1 under 30 sekunder.
  • En tryckknapp ansluten till IN1 aktiverar reläutgång K1 under 30 sekunder.
 • Om S4 är aktiverad: 
  • En giltig nyckelinföring i cylindern som är ansluten till L2 aktiverar reläutgång K2 under 30 sekunder.
  • En tryckknapp ansluten till IN2 aktiverar reläutgång K2 under 30 sekunder.

Alla kombinationer är emellertid inte giltiga. De giltiga kombinationerna beskrivs i avsnitten nedan.

K
Kim is the author of this solution article.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.